Trettio år av väntan

Det finns konflikter där det förekommer mycket våld och förödelse, vilket kan leda till att människors röster och den politiska agendan lättare når ut i mediebruset. Det finns också konflikter där vapnen har tystnat för länge sedan, men bara för att blodet har slutat att flyta innebär det inte att konfliktens negativa konsekvenser inte längre drabbar människor.

Smara flyktingläger i västra Algeriet är en del av en konflikt som har blivit osynlig i mångas ögon. Konflikten mellan Västsahara och Marocko har pågått över trettio år. Konsekvenserna av konflikten är att 170 000 Västsaharier har blivit tvingade att bo i ökenläger i Algeriet i mer än trettio år.

Jag har under några veckors tid bott hos en familj i ett Västsahariskt flyktingläger i västra Algeriet. Under denna tid har jag följt flera personer för att kunna fånga en bild av hur det är att dag till dag att leva i ett läger som är mitt ut öknen. Jag har försökt fånga människors strävan och kamp att bygga upp ett liv som är drägligare än vad dessa människor fick börja med när man byggde upp dessa läger i öknen för 30 år sedan. Detta är en plats vars folk fortfarande efter 30 år i flyktingläger väntar och har en önskan att få flytta tillbaka till sitt hemland Västsahara och bli en självständig stat. Under denna väntan tickar livet ändå vidare med bland annat giftermål, skolgång och bygga sitt egna hem när man blir vuxen. Det är just detta jordnära, vardagliga och människors funderingar, men också kampen att bo på en av världens mest ogästvänliga platser som jag vill förmedla med detta projekt.