Portfolio

Fotografierna kommer bland annat från projekt som skildrar våldtäktsoffers situation i det konfliktdrabbade Kongo, livet efter den etniska konflikten i Kirgizistan, västsahariska flyktingars långa väntan i ökenläger, bomullsodlares situation och somaliska flyktingar i Nairobi som hoppas på att få återförenas med sin familj i Sverige. Portfolion innehåller även bilder från olika biståndsorganisationers verksamheter.