Eldsjälar i Lund

Det finns människor som lägger ner mycket av sin tid och själ i att andra ska få chansen att utvecklas och vara delaktiga i samhällsgemenskapen. En del av dessa personer har sitt engagemang i idrottsrörelsen som tränare, där de arbetar för att barn och ungdomar ska få möjligheten att uppleva och delta idrottens starka gemenskap. Medan andra personer har ett starkt engagemang i sin yrkesroll som till exempel lärare eller kurator, där de arbetar för att stärka enskilda elevers självförtroende så att de klarar av att möta olika utmaningar i livet.

Många av dessa engagerade personer får kämpa i motvind och en del av dessa personer blir även ifrågasatta för vad de tror på och vill förändra, men med sin starka vilja och kraft att inspirera andra bidrar de till att positiva saker händer i samhället. Oavsett om dessa engagerade personer brinner för att arbeta för att ett bostadsområde ska utvecklas och bli trivsamt att bo i, eller om det handlar om att ge barn och ungdomar en chans till en bra start i livet, bidrar dessa personer till att vi får ett varmare samhälle.

Eldsjälar i Lund är ett projekt som ska lyfta fram det positiva arbete som många personer gör både enskilt och tillsammans så att Lund blir en bättre stad att leva i. Jag vill med boken lyfta fram det starka engagemang som finns i Lund och visa att enskilda personers insats har stor betydelse både i det enskilda mötet med andra och i det större sammanhanget.

Projektet har resulterat i en bok, utställning och hemsida (www.eldsjalarilund.se).